Endast  Cambridge Coacher kan logga in till webshopen. Vi berättar gärna mer om hur Du kan bli Coach och vilka möjligheter det ger Dig!
Registrering och öppning av användarkonto görs av Cambridge Ohjelma Finland Oy.

Cambridge Coach: Kontakta helpdesk@cambridgeohjelma.fi eller chatta om du har problem med inloggning.
Ring 050 464 8118 vid brådskande problemsituationer.

Annika__VD